Home LCR

 

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Niet meer geldige berichten worden van de website verwijderd.


 • 24/08/2017: Hadj 2017

  De Hadj 2017 zal dit jaar van 30 augustus tot en met 4 september plaatsvinden.

  Sinds september 2012 is er in Saoedi-Arabië een uitbraak gaande van een nieuw type virus: het ‘Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus’ ofwel het MERS-virus. Het virus heeft zich ook verspreid naar andere landen in het Midden-Oosten. MERS kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat de dromedaris het virus bij zich kan dragen en ook kan overdragen naar mensen. Het MERS-virus is niet gemakkelijk van mens-op-mens overdraagbaar. Hoewel op dit moment de kans op besmetting met het MERS-virus voor individuele pelgrims naar de Hadj of Umrah laag is, raadt het Saoedische ministerie van Volksgezondheid met name ouderen (ouder dan 65 jaar), chronisch zieken, zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar aan een voorgenomen bedevaart naar Mekka en Medina (Hadj/Umrah) uit te stellen. Zie ook de website van het ministerie van Volksgezondheid van Saoedi-Arabië. Het LCR adviseert – in lijn met de Wereldgezondheidsorganisatie en het European Centre for Disease Prevention and Control - aan reizigers naar het Midden-Oosten algemene beschermende maatregelen te nemen. Zie hiervoor de LCR reizigersfolder “Reizigersinformatie voor Reizigers naar Mekka”. Vooral mensen met een zwakkere gezondheid (bijvoorbeeld door suikerziekte, hart-en vaatziekten, nierziekten, immuunstoornissen) wordt geadviseerd met hun behandelend arts te overleggen of een reis naar Mekka op dit moment wel verstandig is.

  Het ministerie van Volksgezondheid van Saudi-Arabië heeft bekend gemaakt dat de geldigheidsduur voor het verplichte geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

  Bron: WHO

 • 03/08/2017: Geldigheidsduur verplichte meningokokkenvaccinatie Mekka gewijzigd

  Het ministerie van Volksgezondheid van Saudi-Arabië heeft bekend gemaakt dat de geldigheidsduur voor het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

 • 13/06/2017: Hepatitis A-vaccin tekort in Europa: vaccinatie-adviezen tijdelijk aangepast

  Door een toenemende vraag naar hepatitis A vaccins en het achterblijven van de productiecapaciteit is er in Europa een tekort ontstaan aan hepatitis A vaccin.   Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering heeft de richtlijnen voor het krijgen van een hepatitis A vaccin daarom tijdelijk aangepast. Hiermee worden de nog beperkt beschikbare vaccins zo effectief mogelijk ingezet voor die reizigers die de hoogste risico’s lopen.  

  Aanpassingen:

  1)    Uit recente onderzoeken blijkt dat het risico op hepatitis A voor reizigers naar Turkije, Thailand en Zuid-Afrika de afgelopen jaren het sterkst is gedaald. Tijdelijk wordt voor reizigers naar deze drie landen geen vaccin geadviseerd.

  2)    Vaccinaties tegen hepatitis A bestaan uit een serie van twee of drie vaccins. Het eerste vaccin beschermt minimaal 1 jaar, hoogstwaarschijnlijk in ieder geval 3 jaar. Daarom wordt tijdelijk geen tweede vaccin geadviseerd als het eerste vaccin korter dan 3 jaar geleden is gegeven.

  3)    Van het gecombineerde hepatitis A en B vaccin worden normaal gesproken twee vaccins gegeven voor de reis. De meeste reizigers zijn na één vaccinatie voldoende beschermd tegen hepatitis A. Daarom wordt de tweede vaccinatie uitgesteld tot de voorraden in Nederland weer op peil zijn. 

  4)    Extra nadruk wordt gelegd op hygiëne en andere beschermende maatregelen om hepatitis A en B te voorkomen. 

   

  De verwachting is dat het hepatitis A-vaccin in het vierde kwartaal van 2017 weer op voorraad zal zijn in Nederland.

 • 23/05/2017: Mazelen in Europa

  In meerdere Europese landen wordt een verhoging gezien van het aantal mazelengevallen. Dit geldt met name voor Roemenië en Italië.

  In Roemenië is al meer dan een jaar een grote mazelenuitbraak gaande. Het LCR adviseert voor kinderen van 6 tot 14 maanden en volwassenen geboren in Nederland tussen 1965 en 1976 die naar Roemenië gaan (vervroegde) vaccinatie tegen mazelen. Indien de BMR-vaccinatie voor de eerste verjaardag wordt gegeven dient deze op 14 maanden herhaald te worden.

  In Italië is een situatie gaande die enigszins vergelijkbaar is met die van Nederland in 2013/2014. Er zijn daar sinds begin 2017 tot nu toe 2400 gevallen van mazelen gemeld, verspreid over het land, met name onder niet-gevaccineerde personen. Daarom wordt er in Italië nu extra aandacht gevraagd voor de verspreiding van de ziekte en vaccinatie om deze te voorkomen. Voor kinderen die op vakantie gaan naar Italië is het van belang dat ze tijdig conform het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd zijn. Bij nauw contact met de lokale bevolking (logeren bij Italianen thuis) kan voor kinderen tussen 6 en 14 maanden en volwassenen geboren in Nederland tussen 1965 en 1976 vervroegde vaccinatie overwogen worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het consultatiebureau of met een reizigersadvies- en vaccinatiebureau.

 • 03/05/2017: Update aangepast polio vaccinatiebeleid

  Op 5 mei 2014 heeft de WHO de internationale verspreiding van het wild poliovirus een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC) verklaard'. Dit betekent dat het een internationale volksgezondheidsbedreiging betreft en een gecoördineerde aanpak vanuit de WHO mogelijk maakt.  Vanwege een internationale verspreiding van het poliovirus geldt een aangepast vaccinatiebeleid voor reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan, Afghanistan en Nigeria gaan. Het poliovirus was in 2013 bijna uitgeroeid, maar heeft zich in 2014 verspreid naar meerdere landen. Om te voorkomen dat het poliovirus zich verder verspreid over de wereld moeten alle reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan, Afghanistan en Nigeria gaan zich laten inenten tegen polio (DTP vaccinatie). Bij vertrek uit deze landen kan worden gecontroleerd of men tegen polio is gevaccineerd. Deze vaccinatie moet bij vertrek uit deze landen niet langer dan 12 maanden geleden zijn gegeven. 


  Bron: WHO / Polio Eradication Initiative

   

 • 22/03/2017: Update zikavirus in Latijns-Amerika

  Op 15 mei 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië bevestigd dat er mensen in Brazilië besmet zijn geraakt met het zikavirus. Dit is de eerste keer dat dit virus in Brazilië is gerapporteerd. Het zikavirus is in Oeganda ontdekt in 1947. Wereldwijd is er sindsdien een aantal uitbraken gerapporteerd in Afrika en Zuidoost-Azië. Eind 2013 zijn er ook uitbraken gemeld in Frans-Polynesië en omringende eilanden, waaronder ook Paaseiland. Sinds mei 2015 heeft het virus zich verder verspreid naar verschillende gebieden in Zuid- en Midden-Amerika, waaronder ook landen als Curaçao, Suriname, Aruba, Sint Maarten en Bonaire.  In gebieden waar zikavirus is gemeld komen ook denguevirus en chikungunyavirus voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral overdag actief. Reizigers naar deze gebieden kunnen zich tegen alle drie virussen beschermen door met name overdag strikte antimuggenmaatregelen te nemen. Zie voor meer informatie de folder 'DEET op reis'.

   

  Uitbraak in Zuid- en Midden-Amerika sinds 2015

  Nadat het zikavirus in Zuid- en Midden-Amerika is geïntroduceerd heeft het enorme uitbraken veroorzaakt. Hoewel zika bij de meeste mensen nauwelijks ziekteverschijnselen veroorzaakt, werd door deze uitbraak voor het eerst duidelijk dat een zikainfectie tijdens de zwangerschap zeldzame maar ernstige afwijkingen kan veroorzaken bij het ongeboren kind. Het aantal gevallen dat wordt gemeld,  neemt in (delen van) sommige landen in Latijns-Amerika af. De WHO adviseert echter nog grote waakzaamheid in deze gebieden, omdat er nog steeds een verhoogd risico bestaat op uitbraken. De meeste landen in Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied worden daarom nog gezien als uitbraakgebied. Hier geldt het advies voor zwangeren (of vrouwen die zwanger willen worden) om hun reis uit te stellen tot na de zwangerschap. Op de LCR-website onder ‘Advies per land’ is te zien in welke landen het zikavirus nog als epidemie voorkomt.  

   

  Verspreiding van zika in de rest van de wereld

  In grote delen van Zuidoost-Azië, Oceanië en Afrika is het zikavirus regulier op kleine schaal aanwezig. In het verleden is zikavirus in deze regio's aangetoond en een groot deel van de bevolking is hier waarschijnlijk inmiddels immuun voor. Er kunnen daarom wel gevallen van zikavirus voorkomen, maar geen grote aantallen zoals nu in Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De kans om hier zikavirus op te lopen is daarom waarschijnlijk heel klein. Voor deze gebieden wordt geen aanvullend advies gegeven voor zwangere vrouwen. Zie voor meer informatie de folder ‘Zwanger en reizen’.  

   

  Zwanger op reis

  Na uitgebreid onderzoek heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geconcludeerd dat een zikavirus infectie tijdens de zwangerschap aangeboren hersenafwijkingen, waaronder ‘microcefalie’, kan veroorzaken. Over het algemeen zijn vrouwen tijdens de zwangerschap kwetsbaarder voor infectieziekten. Daarom wordt bijvoorbeeld reizen naar malariagebieden tijdens de zwangerschap afgeraden. Het LCR adviseert aan zwangeren om de risico’s van een reis naar de tropen altijd goed af te wegen om tropische infectieziekten, zoals dengue, chikungunya en zikavirusinfecties, te vóórkomen. Zie voor meer informatie de folder ‘Zwanger en reizen’. Aan zwangeren vrouwen wordt geadviseerd om niet naar gebieden te reizen waar uitbraken van het zikavirus voorkomen. Aan niet-zwangere vrouwen wordt geadviseerd om minimaal de eerste maand na terugkomst niet zwanger te worden. Artsen verwachten dat vrouwen het virus een maand na terugkomst niet meer in het lichaam hebben. Vrouwen kunnen het virus dan niet meer overdragen aan het kind. Gebruik in de tussentijd een condoom of andere anticonceptiemiddel bij seksueel contact. In sperma kan het zikavirus nog langer dan één maand aanwezig zijn. Mannen die in een land zijn geweest waar het zikavirus heerst en een partner hebben die zwanger is of wil worden, wordt geadviseerd minstens twee maanden een condoom te gebruiken.

 • 27/01/2017: Update zika virus in Latijns-Amerika

  Op 15 mei 2015 heeft het ministerie van Volksgezondheid van Brazilië bevestigd dat er mensen in Brazilië besmet zijn geraakt met het zika-virus. Dit is de eerste keer dat dit virus in Brazilië is gerapporteerd. Het virus is voor het eerst ontdekt in 1947 in Oeganda. Wereldwijd is er een aantal uitbraken gerapporteerd in Afrika en Zuidoost-Azië. Eind 2013 zijn er ook uitbraken gemeld in Frans-Polynesië en omringende eilanden waaronder ook Paaseiland. Sinds mei heeft het virus zich verspreid naar verschillende gebieden in Zuid- en Midden-Amerika, waaronder ook landen als Curaçao, Suriname, Aruba, St Maarten en Bonaire. Het is waarschijnlijk dat het virus zich verder zal verspreiden over Zuid- en Midden-Amerika. De landen waar autochtone gevallen zijn gemeld, worden per land op de website van het LCR geplaatst onder 'advies per land'. In gebieden waar zikavirus is gemeld komen ook denguevirus en chikungunyavirus voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral overdag actief. Voor reizigers naar deze gebieden wordt geadviseerd met name overdag strikte antimuggenmaatregelen te nemen. Zie ook de folder 'DEET op reis'. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een zikavirusinfectie opgelopen tijdens de zwangerschap een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind. Een mogelijke associatie van zikavirusinfecties met Guillain-Barre syndroom is onlangs beschreven.

  In het algemeen zijn vrouwen tijdens de zwangerschap kwetsbaarder voor infectieziekten. Daarom wordt reizen naar de malaria- of gelekoortsgebieden tijdens de zwangerschap in het algemeen afgeraden. Het LCR adviseert aan zwangeren om de risico’s van een reis naar de tropen goed af te wegen vanwege het vóórkomen van tropische infectieziekten, zoals dengue, malaria en chikungunya. Dit geldt dus ook voor zikavirusinfecties. De WHO adviseert sinds 8 maart 2016 aan zwangeren vrouwen om niet naar gebieden te reizen waar zikavirus voorkomt. Zwangere vrouwen die een reis overwegen of in gebieden zijn geweest waar het zikavirus voorkomt, verwijzen wij naar de website van het RIVM. Ook voor alle veel gestelde vragen over het zikavirus verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

  Voor het boeken van een reis wordt altijd aan zwangere vrouwen geadviseerd informatie in te winnen bij een reizigersadvies en -vaccinatiebureau.

   

  Bron: PAHO WHO en RIVM