Home LCR

Hieronder vindt u een overzicht van de laatste nieuwsberichten. Niet meer geldige berichten worden van de website verwijderd.


 • 26-01-2021: COVID-19 vaccinatie en gele vaccinatieboekje

  Op 6 januari 2021 is in Nederland gestart met het vaccineren tegen COVID-19. Indien u in het bezit bent van een gele vaccinatieboekje dan kunt u dit meenemen naar uw afspraak. Na vaccinatie ontvangt u een vaccinatiebewijs. Afhankelijk van de vaccinatielocatie kan een bewijs in het gele boekje worden bewaard, geplakt of gestempeld.

 • 26-01-2021: Coronavirus pandemie - update

  In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt wat uitgroeide tot een pandemie. Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u per land of reizen bijzondere veiligheidsrisico's met zich meebrengt en de huidige corona maatregelen. Deze adviezen kunnen veranderen, ook tijdens het verblijf in het buitenland. Momenteel worden alle niet noodzakelijke reizen afgeraden. De gezondheidszorg is in veel landen overbelast door de pandemie. Dit en de mogelijkheid tot lange quarantaine, ongewenst verblijf en/of beperkende maatregelen in het land van bestemming zijn aandachtspunten voor de reiziger. Tevens geldt voor reizigers die vanuit hoogrisicogebied naar Nederland reizen dat zij na aankomst in Nederland worden verzocht 10 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaineduur kan worden verkort door vanaf de 5e dag na aankomst in Nederland negatief te testen. Reizigers vanuit een hoog-risicogebied (zowel binnen als van buiten de EU/Schengen) moeten 2 negatieve COVID-19 testuitslagen laten zien wanneer zij naar Nederland reizen per vliegtuig, schip, intercity en bus. Een negatieve PCR-test moet Rijksoverheid (advies per landnegatieve testuitslag en waar testen in buitenland).

 • 05-08-2020: Reizigers uit risicogebieden in quarantaine Corona

  Minister De Jonge (VWS) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met het tweede deel van de reactie op het Outbreak Management Team (OMT) advies inzake COVID-19. De minister schrijft dat het OMT gedurende 14 dagen quarantaine bij binnenkomst adviseert voor reizigers uit risicogebieden, ter land, te water of via het luchtruim, in Nederland. Ook adviseert het OMT enigerlei vorm van registratie van deze reizigers en een steekproefsgewijze controle op naleving quarantaine. Verder adviseert het OMT dat testen tijdens de quarantaineperiode aangesloten dient te worden bij het beleid dat uitgewerkt wordt voor het testen van gezinsen overige nauwe contacten die in Nederland in monitoring zijn. Middels analyse van de huidige beschikbare gegevens wordt beoordeeld of de duur van de quarantaineperiode bekort kan worden. Tevens adviseert het OMT om een steekproefsgewijze testsetting voor risicovluchten op Schiphol te overwegen. Het BAO vraagt aandacht voor de capaciteit in de uitvoering. Rekening moet worden gehouden met de extra druk op de GGD’en in verband met de capaciteit van de teststraten en het BCO, net nu alles op de rit staat.

   

  Voor actuele adviezen omtrent reizen naar het buitenland m.b.t. COVID 19 verwijzen we naar de websites van IATA Travel Centre en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

   
  Daarnaast heeft de ANWB een informatieve site voor reizen binnen Europa:   
 • 22-06-2020: 22-06-2020 Aangepast polio vaccinatiebeleid

  Op 5 mei 2014 heeft de WHO de internationale verspreiding van het wild poliovirus een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC) verklaard'. Dit betekent dat het een internationale volksgezondheidsbedreiging betreft en een gecoördineerde aanpak vanuit de WHO mogelijk maakt.  

  Vanwege een internationale verspreiding van het poliovirus geldt een aangepast vaccinatiebeleid voor reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Filipijnen, Maleisië en Myanmar gaan. Het poliovirus was in 2013 bijna uitgeroeid, maar heeft zich in 2014 verspreid naar meerdere landen. Om te voorkomen dat het poliovirus zich verder verspreid over de wereld moeten alle reizigers die langer dan 4 weken naar bovengenoemde landen gaan zich laten inenten tegen polio (DTP vaccinatie). Bij vertrek uit deze landen kan worden gecontroleerd of men tegen polio is gevaccineerd. Deze vaccinatie moet bij vertrek uit deze landen niet langer dan 12 maanden geleden zijn gegeven.
 • 18-06-2020: Update aangepast polio vaccinatiebeleid

  Op 5 mei 2014 heeft de WHO de internationale verspreiding van het wild poliovirus een 'Public Health Event of International Concern (PHEIC) verklaard'. Dit betekent dat het een internationale volksgezondheidsbedreiging betreft en een gecoördineerde aanpak vanuit de WHO mogelijk maakt.  

  Vanwege een internationale verspreiding van het poliovirus geldt een aangepast vaccinatiebeleid voor reizigers die langer dan 4 weken naar Pakistan, Afghanistan, Nigeria, Indonesië, Filipijnen, Maleisië en Myanmar gaan. Het poliovirus was in 2013 bijna uitgeroeid, maar heeft zich in 2014 verspreid naar meerdere landen. Om te voorkomen dat het poliovirus zich verder verspreid over de wereld moeten alle reizigers die langer dan 4 weken naar bovengenoemde landen gaan zich laten inenten tegen polio (DTP vaccinatie). Bij vertrek uit deze landen kan worden gecontroleerd of men tegen polio is gevaccineerd. Deze vaccinatie moet bij vertrek uit deze landen niet langer dan 12 maanden geleden zijn gegeven. 


  Bron: WHO / Polio Eradication Initiative

   

 • 15-06-2020: Coronavirus pandemie

  In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus veroorzaakt de ziekte COVID-19. Inmiddels is sprake van een pandemie en zijn wereldwijd maatregelen genomen.

  Per 15 juni 2020 heeft de Nederlandse overheid enkele versoepelingen omtrent reizen naar het buitenland doorgevoerd. Op de website van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u per land of reizen bijzondere veiligheidsrisico's met zich meebrengt en de huidige corona maatregelen. Deze adviezen kunnen veranderen, ook tijdens het verblijf in het buitenland.

  Naar veel landen wordt reizen nog afgeraden, voor de bescherming van de individuele persoon en vanuit volksgezondheidsperspectief. Mogelijk reizen mensen wel voor werk, privéomstandigheden en andere dringende redenen. De gezondheidszorg is in veel landen overbelast door de coronavirus pandemie. Dit en de mogelijkheid tot lange quarantaine, ongewenst verblijf en/of beperkende maatregelen in het land van bestemming zijn aandachtspunten voor de reiziger.

  Tevens geldt voor reizigers die vanuit hoogrisicogebied naar Nederland reizen dat zij na aankomst in Nederland worden verzocht twee weken in thuisquarantaine te gaan. Zij krijgen hierover een brief die door de luchtvaartmaatschappij wordt uitgereikt of via een ‘pushbericht’ dat verzonden wordt bij het inchecken voor de vlucht. Op de website van de Rijksoverheid worden de hoogrisicolanden aangegeven.
 • 15-06-2020: Nieuw coronavirus in China

  In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus. Op dit moment doen de Chinese autoriteiten onderzoek naar het virus en de bron van de besmettingen. Voor actuele informatie over het aantal gevallen verwijzen we naar de RIVM website.

  Ziekteverschijnselen
  Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen. Veel coronavirussen kunnen luchtweginfecties veroorzaken bij mensen en dieren. Vaak gaat het dan om verkoudheidsklachten.

  Besmetting
  De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Hoe besmettelijk het virus precies is en hoe snel het zich verspreidt, is niet goed bekend. De WHO en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid.

  Reizigers
  De WHO heeft aangegeven dat er vooralsnog geen aanvullende maatregelen voor reizigers naar China nodig zijn. In het algemeen geldt het advies voor reizigers om markten met vis of levende dieren te vermijden en om algemene hygiënemaatregelen te nemen.

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert momenteel niet naar de provincie Hubei te reizen en om alleen naar de rest van het Chinese vasteland te reizen als dit noodzakelijk is, vanwege de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de verspreiding en besmetting tegen te gaan waardoor verschillende steden afgesloten zijn. Daarnaast hebben meerdere luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar China gestaakt.

  Bron: RIVM en Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • 15-06-2020: Update nieuw coronavirus (COVID-19)

  In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Voor meer informatie over de symptomen van COVID-19 verwijzen we naar de website van het RIVM.

  Inmiddels vindt in veel landen, waaronder Nederland, transmissie van het coronavirus plaats en is sprake van een pandemie.

  Per 17 maart 2020 heeft de Nederlandse regering alle reizen naar het buitenland afgeraden, voor de bescherming van de individuele persoon en vanuit volksgezondheidsperspectief. Mogelijk reizen mensen, voor zover mogelijk, nog wel voor werk, privéomstandigheden en andere dringende redenen. De gezondheidszorg in veel landen is overbelast door de Coronavirus pandemie. Dit en de mogelijkheid tot lange quarantaine/(on)gewenst verblijf/en beperkende maatregelen in het land van bestemming zijn aandachtspunten voor de reiziger.

  Daar de berichtgeving rondom het Coronavirus en de diverse maatregelen soms van uur tot uur veranderen raden wij u aan om voor de meest actuele informatie de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen. Voor een recente Q&A verwijzen we ook naar de RIVM website • 16-08-2019: Wereldwijde toename van dengue

  Het aantal dengue gevallen is het afgelopen jaar wereldwijd sterk toegenomen. Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het denguevirus. Het virus wordt door een beet van een besmette mug (de Aedes-mug) overgedragen. De Aedes-mug verblijft vooral in en rond de steden in de tropen. In Afrika, Azië en in Centraal- en Zuid-Amerika komt de mug voor. De mug steekt vooral overdag. 
   
  Advies aan reizigers
  Bedek de huid zoveel mogelijk. Gebruik een muggenwerend middel dat DEET bevat voor de niet-bedekte delen in gebieden waar dengue voorkomt. Zorg dat de kamers mugvrij zijn of slaap onder een intact en goed sluitend muskietennet. Er is geen vaccin voor reizigers beschikbaar. Zie voor het advies per land.


 • 11-06-2019: Hadj 2019: pelgrims naar Mekka

  Van 9 tot 15 augustus 2019 zal de jaarlijkse bedevaart van moslims naar Mekka, de Hadj, plaatsvinden. Deze samenkomst van circa 2 miljoen mensen uit meer dan 180 verschillende landen brengt risico op infectieziekten met zich mee.

  Sinds september 2012 is er in het Midden-Oosten een uitbraak gaande van het 'Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus' ofwel MERS-CoV. MERS-CoV kan een ernstige longontsteking veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat de dromedaris het virus bij zich kan dragen en ook kan overdragen naar mensen. MERS-CoV is niet gemakkelijk van mens-op-mens overdraagbaar.

  Is reizen naar Mekka verstandig voor u?
  Het ministerie van Volksgezondheid van Saoedi Arabië raadt met name ouderen(ouder dan 65 jaar), chronisch zieken, zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 12 jaar aan om een bedevaart naar Mekka en Medina uit te stellen. Ook mensen met een zwakke gezondheid wordt geadviseerd met hun behandelend (huis)arts te overleggen of een reis naar Mekka op dit moment wel verstandig is. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met suikerziekte, hart- en vaatziekten, nierziekten, immuunstoornissen.

  Moet u gevaccineerd worden?
  Om te kunnen deelnemen aan de Hadj is het verplicht om u te vaccineren tegen meningokokken. De geldigheidsduur voor het verplichte geconjugeerd vaccin (meningokokken ACW135Y) is 5 jaar. Dit betekent dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.

  Lees ook de folder ‘Reizigers naar Mekka’ en bezoek een reizigersadvies- en vaccinatie bureau bij u in de buurt.

   

   

 • 05-06-2019: Zikavirus: een update

  In 2019 is het risico om besmet te worden met het zikavirus in Midden- en Zuid-Amerika en de Cariben sterk afgenomen. Reizigers krijgen een algemeen advies om goede muggenwerende maatregelen te nemen in (sub)tropische gebieden.

   

  Zikakoorts komt voor in (sub)tropische gebieden. Het virus komt al langer voor in Afrika en Zuidoost-Azië. In 2015 heeft het zikavirus zich naar Zuid- en Midden Amerika verspreid en dit heeft toen voor grote uitbraken gezorgd. Inmiddels zijn de grootste uitbraken weer voorbij en is het virus nog wel aanwezig, maar in veel mindere mate.

   

  Zika en zwangerschap?

  Een infectie met het zikavirus kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen. Een zikavirusinfectie die is opgelopen tijdens de zwangerschap geeft een verhoogde kans op afwijkingen bij het ongeboren kind. Aan zwangere vrouwen en vrouwen met een zwangerschapswens wordt geadviseerd om naar een reizigersadvies- en vaccinatiebureau te gaan voor een persoonlijk advies. Zie voor veelgestelde vragen over zwangerschap en zika de website van het RIVM.

   

 • 04-06-2018: Meningokokken ACWY-vaccinatie

  Sinds 2015 is er in Nederland een geleidelijke toename van mensen die ziek worden van meningokokken type W. Om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan is het RIVM, samen met de Jeugdgezondheidszorg, gestart met het vaccineren van peuters en tieners. De kans om de ziekte te krijgen is erg klein en door het vaccineren van deze twee groepen wordt deze nóg kleiner. Het is daarom niet nodig om alle kinderen te vaccineren.  

  Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door meerdere typen meningokokkenbacteriën. Lang niet iedereen die besmet wordt met de meningokokkenbacterie wordt ziek. Meningokokken meningitis komt overal ter wereld voor. In Nederland kwam in het begin van deze eeuw vooral type C voor. Daarom worden kinderen sinds 2002 voor meningokokken C-ziekte gevaccineerd. Mede daardoor is meningokokken ziekte sindsdien in Nederland sterk afgenomen. Sinds 2015 is er een geleidelijke toename van meningokokken type W in Nederland. Daarom wordt nu overgegaan op vaccinatie tegen meningokokken A,C,W en Y.  

  Voor meer informatie over meningokokken en de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma kunt u de website van het RIVM en het RVP raadplegen.

   

 • 03-08-2017: Geldigheidsduur verplichte meningokokkenvaccinatie Mekka gewijzigd

  Het ministerie van Volksgezondheid van Saudi-Arabië heeft bekend gemaakt dat de geldigheidsduur voor het geconjugeerde meningokokken ACW135Y vaccin gewijzigd is van 3 naar 5 jaar. Dit betekent dat uit het vaccinatiebewijs moet blijken dat het vaccin niet langer dan 5 jaar en niet korter dan 10 dagen voor aankomst in Saoedi-Arabië gegeven is.