Home LCR

Fotobalk.jpg

MEEST GESTELDE VRAGEN OVER REIZIGERSADVISERING

Wat is een gele koorts registratie?
Reizigersadvies- en vaccinatiebureaus en huisartsen die gele koorts vaccinatie willen toedienen, zijn wettelijk verplicht zich bij het LCR te registreren als gele koorts centrum. Elk gele koorts centrum heeft een gele koorts stempel met een uniek nummer. Dit nummer is bij het LCR geregistreerd en zo is precies te achterhalen bij welk vaccinatiebureau of arts men de vaccinatie heeft gekregen en welke arts daarvoor verantwoordelijk was.  


Waarom toont het LCR alleen algemene reizigersadviezen per land en niet in detail?

Een persoonlijk reizigersadvies is afhankelijk van verschillende factoren. Zo bepalen de reisbestemming, de verblijfsduur, het soort reis, de te bezoeken gebieden, de gezondheid, leeftijd medicijngebruik, en medische geschiedenis van de reiziger welke vaccinaties, malariamiddelen en maatregelen nodig zijn. Reizigersgeneeskundig artsen en verpleegkundigen zijn er speciaal voor opgeleid om al deze factoren afwegend een voor u zo goed mogelijk advies op maat te geven.Het LCR toont daarom op deze website alleen algemene adviezen per land.  


Vergoedt mijn zorgverzekering reizigersadvisering?
Reizigersadvisering behoort niet tot het basispakket van de zorgverzekering. Afhankelijk van hoe u aanvullend bent verzekerd en bij welke verzekeraar, wordt reizigersadvisering wel, niet of gedeeltelijk vergoed. Sommige verzekeraars vergoeden alleen reizigersadvisering als dit onder verantwoordelijkheid valt van een arts die een abonnement heeft op de landelijke richtlijnen van het LCR en/of is geregistreerd in het LCR Kwaliteitsregister. Vraag bij uw verzekering na wat op uw situatie van toepassing is. Om te zien welke artsen geregistreerd zijn in het LCR kwaliteitsregister, klik hier.  


Waarom zijn er verschillende prijzen per vaccinatiebureau en huisartspraktijk?

Vaccinatiebureaus en huisartsen zijn vrij om te bepalen welke tarieven zij hanteren voor het geven van een reisadvies. Men kan er bijvoorbeeld voor kiezen om geen consultprijs te rekenen, waardoor vaccinaties mogelijk wat duurder zijn, of juist andersom. Prijsverschillen kunnen ook ontstaan doordat een vaccinatiebureau of huisarts meer investeert in de kwaliteit van het reizigersadvies bv. het op peil houden van de kennis van het personeel. Het volgen van nascholingen kost geld en dit kan worden doorberekend in de prijs van de reizigersadvisering. Ook kunnen er verschillen in prijzen zijn doordat er prijsafspraken zijn gemaakt met zorgverzekeraars.


Kan ik ook een reizigersadvies bij een apotheek krijgen?

Veel apotheken bieden  als service ook reizigersadvisering aan. Een apotheek kan u adviseren over te nemen preventieve maatregelen ter voorkoming ziekten en over middelen die u zonder recept kan krijgen. Ook kan een apotheker gebaseerd op de LCR protocollen een algemeen vaccinatie- en malariaprofylaxeadvies opstellen, waarmee u vervolgens kan worden verwezen naar een deskundig LCR geregistreerd (huis)arts om het algemene advies om te zetten in een persoonlijk advies. Een (huis)arts kan dan rekening houden met uw medische geschiedenis, medicijngebruik of u al eerder vaccinaties heeft ontvangen en andere persoonlijke omstandigheden. Omdat vaccinaties en malariamedicijnen onder de geneesmiddelenwet vallen mogen deze niet niet zonder een door een arts ondertekend recept worden verkocht. Een apotheker is niet bevoegd deze middelen uit te geven zonder recept.