Home LCR

Fotobalk.jpg


De volgende ziekten kunnen door zoogdieren worden overgebracht:

 

ANTRAX


Wat is antrax?
Antrax (miltvuur) is een infectieziekte die de longen, de huid en het maagdarmkanaal kan aantasten. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Bacillus anthracis.


Waar komt antrax voor?

De ziekte komt vrijwel overal ter wereld voor, maar is zeer zeldzaam in Noord- en West Europa.


Hoe kunt u antrax krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
De antrax-bacterie kan lang overleven in de grond. Dieren lopen de ziekte op door te grazen van besmette grond. Mensen raken besmet door contact met besmette dieren of dierproducten, inademing van bacteriën of het eten van besmet vlees. De ziekte wordt niet van mens op mens overgedragen.


Wat zijn de ziekteverschijnselen van antrax?
Bij mensen komen drie vormen van antrax voor. Huid-antrax komt het meest voor: er ontstaat een zweer die gepaard kan gaan met lymfklierzwelling en slechts langzaam geneest. Long-antrax en maagdarm-antrax geven hoest- respectievelijk buikklachten. Antrax kan behandeld worden met antibiotica, maar ondanks behandeling overlijden veel mensen aan de ziekte.


Wat kunt u zelf doen om antrax te voorkomen?

Er is geen vaccin tegen antrax in Nederland beschikbaar. Vermijd contact met besmette dieren en dierproducten. Voor meer informatie over antrax, klik hier.HANTAVIRUS


Wat is het hantavirus?

Hantavirus is een infectieziekte die de nieren of longen kunnen aantasten. De ziekte wordt veroorzaakt door het hantavirus.


Waar komt het hantavirus voor?

Hantavirus infecties komen over de hele wereld voor. In Nederland worden sporadisch ook gevallen gemeld.


Hoe kunt u het hantavirus krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
Hantavirussen worden op de mens overgedragen door contact met de uitwerpselen en speeksel van besmette knaagdieren. De knaagdieren die de ziekte verspreiden worden zelf niet ziek en kunnen maanden besmettelijk zijn. De infectie is niet van mens op mens overdraagbaar.


Wat zijn de ziekteverschijnselen van hantavirus?
De eerste verschijnselen zijn koorts, hangerigheid en hoofdpijn. Na 3 tot 4 dagen ontstaat misselijkheid met overgeven en buik- en rugpijn. Daarna treedt herstel op of kunnen, afhankelijk van het type virus, nier- of longproblemen ontstaan.


Wat kunt u zelf doen om hantavirus te voorkomen?

Er is geen vaccin beschikbaar tegen het hantavirus. Vermijd contact met knaagdieren en producten die door knaagdieren besmet kunnen zijn. Let ook op bij schoonmaakwerkzaamheden omdat virusdeeltjes in de uitwerpselen van knaagdieren tijdens deze werkzaamheden via de lucht verspreid en ingeademd kunnen worden. Voor meer informatie, klik hier.

 

LASSAKOORTS


Wat is Lassakoorts?
Lassa koorts is een infectieziekte waarbij ernstige bloedingen kunnen optreden. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus.

Waar komt Lassakoorts voor?
De ziekte komt voor in verschillende landen in West-Afrika.


Hoe kunt u Lassakoorts krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
Het virus wordt overgedragen via de lucht of door direct contact met uitwerpselen van een besmette veeltepelmuis (Mastomys natalensis). Ook consumptie van besmette dieren is een belangrijke manier van besmetting. De veeltepelmuis zelf is niet ziek. Mensen die besmet zijn kunnen ook andere mensen besmetten, meestal door direct contact met lichaamsvloeistoffen. Via onbeschermd seksueel contact kan de ziekte ook worden overgedragen van mens op mens.


Wat zijn de ziekteverschijnselen van Lassakoorts?
De verschijnselen variëren van milde klachten zoals hoofpijn, koorts en hoesten tot ernstige symptomen zoals bloedingen in bijvoorbeeld het maagdarmkanaal, tandvlees, ogen of neus, ademhalingsstoornissen, herhaaldelijk braken, gezichtszwelling en shock. De meest voorkomende complicatie van lassakoorts is doofheid. 15-20% van de mensen met een ernstig beloop overlijdt. Zwangeren en jonge baby's hebben meer kans op een ernstig verloop van de ziekte. Ongeveer 1% van alle Lassa virus infecties overlijdt aan de ziekte.


Wat kunt u zelf doen om Lassakoorts te voorkomen?

Er is geen vaccin beschikbaar tegen lassakoorts. Contact met veeltepelmuizen en uitwerpselen van de veeltepelmuizen vermijden. Contact met besmette personen vermijden. Tijdige behandeling met een antiviraal middel kan levensreddend zijn.

 

RABIES OF HONDSDOLHEID


Wat is rabiës/hondsdolheid?
Rabiës (hondsdolheid) is een zeldzame, dodelijke infectieziekte die de hersenen aantast en veroorzaakt wordt door een virus.


Waar komt rabiës/hondsdolheid voor?

In veel landen, ook in de landen die Nederland direct omringen, komt hondsdolheid voor. Zie advies per land.


Hoe kunt u rabiës/hondsdolheid krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
Het virus wordt verspreid via speeksel van besmette zoogdieren. Alle zoogdieren, dus niet alleen honden, kunnen aan rabiës lijden en de ziekte op andere dieren én op mensen overbrengen. Veel toeristen blijken te worden gebeten of gekrabd door huisdieren (honden of katten) en apen. Vleermuizen zijn ook zoogdieren en berucht om het risico van rabiësoverdracht. Besmetting van mens op mens treedt zelden op.


Wat zijn de ziekteverschijnselen van rabiës/hondsdolheid?
Rabiës begint met griepachtige verschijnselen zoals koorts. Vervolgens kunnen er spierkrampen, stuipen en/of verlammingsverschijnselen optreden. Uiteindelijk treden er slik- en ademhalingsproblemen en soms watervrees op. Rabiës is een zeer ernstige ziekte die vrijwel altijd tot de dood leidt.


Wat kunt u zelf doen om rabiës/hondsdolheid te voorkomen?

Vermijd zo veel mogelijk contact met zoogdieren in streken waar rabiës voorkomt. Vermijd vooral contact met huisdieren (honden of katten) en apen. Dieren kunnen al besmettelijk zijn voordat ze zelf ziek worden. Raak geen dode of zieke dieren aan. In sommige gevallen kan het verstandig zijn u voor uw reis tegen rabiës te laten vaccineren. Laat u altijd persoonlijk adviseren door een deskundig reizigersadviseur of deze vaccinatie voor uw reis wordt geadviseerd.

Lees ook de folder over Rabiës.

 

VOGELGRIEP


Wat is vogelgriep?
Vogelgriep of vogelpest wordt veroorzaakt door griepvirussen. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het menselijke griepvirus (influenza-A-virussen). Er zijn veel verschillende subtypen van de virussen. Vogelgriep is een infectieziekte die zeer besmettelijk is voor onder andere pluimvee en wilde watervogels. In zeldzame gevallen kunnen sommige varianten van het virus dat vogelgriep veroorzaakt ook mensen infecteren.


Waar komt vogelgriep voor?

In een aantal Zuidoost Aziatische landen woedt sinds december 2003, maar mogelijk al langer, onder dieren een vogelgriepepidemie.


Hoe kunt u vogelgriep krijgen en hoe kunt u anderen besmetten?
Vogelgriep is vooral zeer besmettelijk voor vogels en pluimvee (zoals kippen en kalkoenen). Vogelgriep wordt tot nu alleen op mensen overgedragen na intensief contact met ziek pluimvee, niet van mens op mens. De overdracht van vogel naar de mens is mogelijk door direct contact met de dieren, via besmette ontlasting van besmette dieren en via de lucht. Als onderstaande adviezen (bij 'wat kunt u zelf doen om vogelgriep te voorkomen') worden opgevolgd is het risico dat u als reiziger vogelgriep oploopt verwaarloosbaar.


Wat zijn de ziekteverschijnselen van vogelgriep?
De ziekteverschijnselen verschillen per subtype en verschillen zelfs per subtype per epidemie. Een besmetting kan leiden tot lichte griepachtige klachten en/of ontsteking van het slijmvlies van het oog, maar kan ook leiden tot ernstige ademhalingsproblemen, longontsteking met daarbij multi-orgaanfalen.


Wat kunt u zelf doen om vogelgriep te voorkomen?
Er is geen vaccin beschikbaar tegen de vogelgriep. Hoewel het risico op vogelgriep voor reizigers naar landen waar vogelgriep voorkomt verwaarloosbaar is, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee kunt houden:

  • Vermijd zo veel mogelijk direct contact met vogels en pluimvee. Vermijd ook markten waar vogels worden verhandeld.
  • Indien lokaal melding wordt gemaakt van besmette bedrijven of dorpen, bezoek deze dan niet en pas eventueel uw bestemming/route aan.
  • Neem geen dierlijke producten (eieren, vlees, vleeswaren, kaas of andere melkproducten, huiden, jachttrofeeën) mee tijdens door- en terugreis, ook niet in kleine hoeveelheden.
  • Als u zelf kippenvlees bereidt, neem dan goede hygiënische maatregelen in acht (handen wassen) en zorg dat het vlees goed verhit (minimaal 70°C) en gaar is.
  • Eet ook in restaurants alleen goed gaar kippenvlees.
  • Preventief medicijngebruik is niet nodig.

Voor meer informatie over vogelgriep, klik hier.