Home LCR

 Fotobalk.jpg


Wat zijn bijzondere reizigers?

Bijzondere reizigers zijn reizigers die bijvoorbeeld door hun leeftijd, medicatiegebruik, bepaalde aandoeningen of door zwangerschap andere adviezen hebben dan ‘doorsnee’ reizigers. Hieronder bevindt zich een opsomming van bijzondere reizigers met daarbij extra informatie over vaccinaties en antimalariamiddelen.

 

Reizigers met een chronische ziekte (bijvoorbeeld een afweerstoornis)

Medicijnen die de afweer onderdrukken

Voor sommige ziekten is het nodig om medicijnen te gebruiken die de afweer onderdrukken, zoals bij de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of reuma. Tijdens het gebruik van deze medicijnen kunnen bepaalde vaccins niet toegediend worden, zoals het vaccin tegen gele koorts en tuberculose, maar ook de BMR (bof, mazelen, rode hond) en de capsules tegen buiktyfus. Andere vaccins mogen wel toegediend worden maar geven mogelijk onvoldoende bescherming. Soms hoeven mensen met bovenstaande aandoeningen niet direct met medicijnen te beginnen die de afweer onderdrukken, maar kan dit nog even worden uitgesteld. In sommige gevallen is het mogelijk (tijdelijk) met de medicijnen die de afweer onderdrukken te stoppen. Ook als u pas in de toekomst van plan bent om te gaan reizen, dan kan het verstandig zijn om u in te enten tegen bepaalde ziekten als u (tijdelijk) geen medicijnen gebruikt. Vaccinaties werken dan beter en langer zodat u bij toekomstige reizen alvast beschermd bent. Bespreek dit altijd met uw behandelend arts en/of een reizigersadvies- en vaccinatiecentrum.  

Andere chronische ziekten

Veel vaccinaties (DTP, hepatitis A, hepatitis B, buiktyfus, meningitis, en rabiës) worden met de kennis van nu als veilig beschouwd. Dit geldt ook voor reizigers met een chronische ziekte. De vaccinaties kunnen toegediend worden als u risico loopt op deze infectieziekten. Bij bepaalde ziekten die afweer onderdrukken, zoals hiv, kunnen deze vaccinaties onvoldoende beschermen. Vaccins die een levend verzwakt virus bevatten worden dan meestal niet gegeven. Het gaat hierbij om het vaccin tegen gele koorts en tuberculose, maar ook de BMR (bof, mazelen, rode hond) en de capsules tegen buiktyfus. Bij andere ziekten kunnen extra vaccinaties nodig zijn. Soms is het nodig om een antibioticumkuur mee op reis te nemen voor diarree. Voor reizigers met een chronische ziekte is het daarom extra belangrijk om op tijd (6 weken voor vertrek) naar een reizigersadvies- en vaccinatiecentrum te gaan. 


Zwangeren

Zwangerschap en vaccinaties

Het is verstandig om, voordat u een reis boekt, informatie in te winnen over de eventuele risico's die u loopt tijdens de voorgenomen reis. Als u beschikt over goede informatie, kunt u zelf afwegen of het belang van uw reis opweegt tegen de risico’s voor u en uw ongeboren kind. Veel vaccinaties (DTP, hepatitis A, hepatitis B, buiktyfus, meningitis, en rabiës) worden op basis van de huidige kennis beschouwd als veilig voor zwangeren en kunnen indien nodig worden gegeven. Dit geldt echter niet voor alle vaccinaties. In het algemeen geldt dat het nut en de noodzaak voor de zwangere goed moet worden afgewogen tegen eventuele gezondheidsschade voor het ongeboren kind door de vaccinatie. De ‘levende vaccins’, zoals die tegen gele koorts en BMR, en de capsules tegen buiktyfus, worden (bij voorkeur) niet gegeven tijdens de zwangerschap. Als reizen naar een gebied met een grote kans om bijvoorbeeld gele koorts op te lopen onvermijdelijk is, wordt ook aan zwangeren soms toch de vaccinatie tegen gele koorts gegeven, want dit is een zeer gevaarlijke ziekte voor moeder en kind. 

Zwangerschap en malaria

Vanwege de relatief grote kans op een ernstig verloop van malaria bij zwangere vrouwen, gelden er andere adviezen met betrekking tot de bescherming tegen malaria dan voor niet-zwangere reizigers. Ga voor een individueel advies naar een reizigersadvies- en vaccinatiebureau. Het gebruik van antimalariamiddelen door zwangeren moet goed worden afgewogen en besproken met een deskundig reisadviseur.

  • Chloroquine en proguanil (Paludrine®) mogen tijdens de hele zwangerschap worden gebruikt, maar geven in veel gebieden geen goede bescherming vanwege het vóórkomen van resistente malaria.
  • Mefloquine (Lariam®) mag tijdens de hele zwangerschap worden gebruikt.
  • Atovaquon/proguanil en doxycycline mogen niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
  • Muggenwerende middelen met DEET kunnen tot 30% veilig gebruikt worden tijdens de hele zwangerschap en tijdens de borstvoeding. Hogere concentraties wordt afgeraden. Van andere middelen staat niet vast of ze veilig zijn tijdens de zwangerschap.  

Zwangerschap en het zikavirus

Na uitgebreid onderzoek heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) geconcludeerd dat een zikavirus infectie tijdens de zwangerschap aangeboren hersenafwijkingen, waaronder ‘microcefalie’, kan veroorzaken. De WHO adviseert sinds 8 maart 2016 aan zwangere vrouwen om niet naar gebieden te reizen waar uitbraken van het zikavirus voorkomen. Welke gebieden dit zijn is aan verandering onderhevig. Er wordt altijd aangeraden om een reizigersadvies- en vaccinatiebureau te bezoeken als u zwanger bent (of op korte termijn zwanger wilt worden) en op reis wilt gaan naar een (sub)tropisch gebied. Voor informatie over uitbraken per land, zie ‘Advies per land’

Zie ook de folder Zwanger en reizen.


Kinderen

Het is verstandig om, voordat u een reis boekt, informatie in te winnen over de eventuele risico’s die u en uw kinderen lopen tijdens de voorgenomen reis. Als u beschikt over goede informatie, kunt u zelf afwegen of het belang van uw reis opweegt tegen de risico’s voor u en uw kinderen.

Kinderen en vaccinaties

De meeste reizigersvaccinaties zijn veilig voor kinderen. Dit geldt niet voor alle vaccinaties: sommige vaccinaties zijn minder goed werkzaam bij hele jonge kinderen, andere vaccinaties kunnen pas vanaf een bepaalde leeftijd worden gegeven en soms is het schema anders dan bij volwassenen.

 

Kinderen en antimalariamiddelen

Bij de keuze en dosering van antimalariamiddelen wordt rekening gehouden met het gewicht en de leeftijd, en eventueel met de gezondheidstoestand van het kind. De keuze voor het antimalariamiddel hangt ook af van de reisbestemming. Zie ook de folder Reizen met kinderen.Ouderen (>60 jaar)

Vrijwel alle reizigersvaccinaties (DTP, hepatitis A, hepatitis B, buiktyfus, meningitis, en rabiës) zijn veilig voor ouderen. Omdat bij toenemende leeftijd de immuunrespons op vaccinaties geleidelijk afneemt, kunnen vaccinaties ouderen mogelijk onvoldoende beschermen. Ook kan het bij ouderen langer duren voordat de immuunrespons op gang komt. Bij voorkeur worden mensen boven de 60 daarom minimaal 2 weken voor vertrek gevaccineerd. Het levende vaccin tegen gele koorts wordt bij voorkeur niet gegeven aan mensen boven de 60 jaar wegens een licht verhoogde kans op bijwerkingen. Als het onvermijdelijk is om te reizen naar een gebied waar gele koorts veel voorkomt, wordt de vaccinatie tegen gele koorts bij ouderen meestal toch gegeven. Gele koorts is een zeer gevaarlijke ziekte.  


 

Reizigers naar Mekka (voor de Hadj of Umrah)
Tijdens de bedevaart naar Mekka komen miljoenen mensen bijeen in een relatief kleine stad. De beschikbaarheid en het niveau van de algemene medische voorzieningen tijdens de Hadj en Umrah zijn goed, maar een dergelijke bijeenkomst brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het samenkomen van deze enorme massa mensen uit meer dan 140 verschillende landen werkt de verspreiding van infectieziekten in de hand. Hierdoor nemen ook de Saoedische autoriteiten maatregelen om de gezondheidsrisico’s te beperken en stellen zij vaccinaties soms verplicht. Voor uitgebreide informatie wat betreft gezondheidsadviezen zie ook de folder Reizen naar Mekka.