Home LCR

 Fotobalk.jpg


Bijwerkingen? Lareb melden!

Geneesmiddelen en vaccinaties worden uitgebreid getest, voordat zij geregistreerd worden en op de markt worden toegelaten. In de registratietekst en de bijsluiter staan de mogelijke bijwerkingen beschreven die een vaccin of geneesmiddel kunnen geven. Hoewel vaccinaties en andere geneesmiddelen (zoals antimalariamiddelen) die gebruikt worden door reizigers bij de meeste mensen geen bijwerkingen geven, kunnen bij sommige mensen toch bijwerkingen optreden.

Als u zich ongerust maakt omdat u klachten heeft gekregen na vaccinatie of bijwerkingen van antimalariamiddelen denkt te hebben dan kunt u contact opnemen met het reizigersadvies- en vaccinatiecentrum waar u geweest bent. Als u ernstig ziek bent en behandeling denkt nodig te hebben dan moet u contact opnemen met uw huisarts.

Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen worden gemeld en geregistreerd. Enerzijds omdat reizigers dan beter kunnen worden voorgelicht over mogelijke bijwerkingen, anderzijds om te blijven garanderen dat er veilige producten worden aangeboden. Zijn er veel meldingen van bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin, dan kan een waarschuwing voor gebruik worden gegeven. Bij een onacceptabel niveau aan bijwerkingen kan het zelfs van de markt worden gehaald. Mogelijke bijwerkingen van vaccins en geneesmiddelen kunnen al jaren door artsen worden gemeld aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Sinds begin 2011 kunnen ook reizigers en patiënten zelf melding doen van een mogelijke bijwerking na een vaccinatie of bij het gebruik van een geneesmiddel.


Hoe kunt u melden?

Een mogelijke bijwerking van een vaccin kunt u melden via het vaccin-meldformulier en een mogelijke bijwerking van een geneesmiddel (bijvoorbeeld antimalariamiddelen) kunt u melden via het geneesmiddel-meldformulier. Klik hier.